دست آورد خوب: یک قاتل در شهر کابل بازداشت گردید

باوجودیکه سکتور امنیتی و قضایی افغانستان با مشکلات و چالش...

اتحادیه اروپا از دولت افغانستان می خواهد تا خشونت علیه زنان را محو کند

کابل، نومبر -محو خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران به حیث...

دست آورد خوب: چندین میل اصلحه غیرقانونی کشف و ضبط گردید

باوجودیکه سکتور امنیتی و قضایی...

مودل استخباراتی پولیس ملی با شرایط کنونی افغانستان عیار گردید

مبارزه با جرایم سازمان یافته...